Montáž

Montáž a betonáž panelů pro nás zajišťuje firma 
ZIPP Brno s.r.o.Po zaškolení je možno od nás kupovat pouze panely a provádět ostatní procesy svépomocí.

                            Hlavní strana