Použití systému

BESYST je univerzální systém ztraceného bednění. Byl vyvinut prioritně pro stěnové systémy, naše firma však nabízí kompletní systém včetně stropních dílců, překladů, sloupů, schodišť atd.
Stěnový systém lze provádět jako vyztužený i nevyztužený beton.
Staticky nutná výztuž, stejně jako drážky, prostupy, vestavěné prvky a instalace jsou zabudovány do systému v průběhu výroby ztraceného bednění ve výrobním závodě.
Dílce ztraceného bednění jsou po smontování na staveništi vyplněny betonovou směsí.


1. Cementotřísková deska CETRIS
2. Distanční prvek
3. Betonové jádro

BESYST je systém ztraceného bednění, který spojuje výhody prefabrikace s technickými vlastnostmi monolitické konstrukce. Na konci výrobního cyklu vzniká stavební konstrukce nejvyšší přesnosti a kvality.
Desky jsou vzájemně spojeny pomocí distančních prvků. Distanční prvky tvoří dvojice tenkostěnných profilů spojená oboustranně navařenými diagonálami.
Betonové jádro tvoří beton dle statických požadavků, alternativně lze použít i lehčených betonů.

Spojení panelů T        Spojení rohové        Spojení pokračujícího panelu        Napojení panelu vyššího patra    Napojení vyššího patra na průvlak

Panely se dají napojovat pod jikýmkoliv úhlem.
               
            Hlavní stránka