Úprava vnějších povrchů

V kombinaci se zateplovacím systémem přináší BESYST ideální řešení obvodových stěn, a to především díky
- příznivému průběhu teploty uvnitř konstrukce
- nosná konstrukce není vystavována účinkům velkých teplotních změn
- žádné riziko tepelných mostů
- vynikající akumulační vlastnosti
- vyšší teplota vnitřního povrchu při stejné hodnotě tepelného odporu
- žádné riziko vzniku plísní 


1a,1c – desky CETRIS
1b – betonové jádro
2 – lepidlo
3 – izolační desky
4 – kotvicí prvky
5 – armovací tkanina
6 – povrchová úprava


 
Úpravy vnitřních povrchů

Dle požadavků na kvalitu vnitřních povrchů se provádí

- nátěr (tmelení spar a spojovacích šroubů)
- celoplošné lepení armovací tkaniny se stěrkovou omítkou
- sádrokartonový obklad
- keramický obklad

 

1a,1c – desky CETRIS
1b – betonové jádro
2 – penetrace
3 – nátěr
4 – tmel
5 – armovací tkanina
6 – spoj desek

    Hlavní strana