Úvodem

BESYST je univerzální systém ztraceného bednění. Byl vyvinut prioritně pro stěnové systémy, naše firma však nabízí kompletní systém včetně stropních dílců, překladů, sloupů, schodišť atd.
Stěnový systém lze provádět jako vyztužený i nevyztužený beton.
Staticky nutná výztuž, stejně jako drážky, prostupy, vestavěné prvky a instalace jsou zabudovány do systému v průběhu výroby ztraceného bednění ve výrobním závodě.
Prozatím nabízíme stěny tloušťky 200 a 250mm. Dle požadavků zákazníka jsme schopni ovšem zajistit jakýkoliv jiný rozměr.
Dílce ztraceného bednění jsou po smontování na staveništi vyplněny betonovou směsí.
Ztracené bednění tvoří pohledovou vrstvu nebo slouží jako podklad pro další vrstvy povrchové úpravy.

1. Cementotřísková deska CETRIS
2. Distanční prvek
3. Betonové jádro


BESYST je systém ztraceného bednění, který spojuje výhody prefabrikace s technickými vlastnostmi monolitické konstrukce. Na konci výrobního cyklu vzniká stavební konstrukce nejvyšší přesnosti a kvality.


Výhody systému:

- zkrácení doby výstavby až o 50%
- žádná stavební suť a odpad
- snížené zatížení hlukem v průběhu výstavby
- výborné stavebněfyzikální vlastnosti
- požární odolnost
- vysoká přesnost
- vysoká flexibilita
- zvětšení užitné plochy díky možnosti užití velmi tenkých konstrukcí
- stabilita a trvanlivost díky užití prověřených a certifikovaných materiálů

Použité materiály

Ztracené bednění tvoří cementotřískové desky CETRIS, které slučují výhodné vlastnosti cementu a dřeva. Hlavní přednosti jsou
- odolnost proti ohni
- odolnost proti vlhku, benzínu, olejům
- ekologie – neobsahuje žádné nebezpečné látky jako jsou azbest, formaldehyd atd.
- nebobtnavost
- zvuková izolace
- mrazuvzdornost
- hygienická nezávadnost
- odolnost proti plísním, hmyzu
- pružnost

Desky jsou vzájemně spojeny pomocí distančních prvků. Distanční prvky tvoří dvojice tenkostěnných profilů spojená oboustranně navařenými diagonálami.
Betonové jádro tvoří beton dle statických požadavků, alternativně lze použít i lehčených betonů.

Detail panelu                  Detail spojení panelu a desky
                  

        Hlavní stránka